CATEGORIEEN
KALENDER
juni 2024
M D W D V Z Z
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Top
m

Contact

contactformulier/ aanmelden nieuwsbrief / privacyverklaring

Contact opnemen:

Aanmelden nieuwsbrief:

Privacyverklaring Stichting WikiHouseNL

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door WikiHouseNL geleverde producten en diensten.

Stichting WikiHouseNL, gevestigd te Haagweg 4 H2 in Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WikiHouseNL verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van ons platform en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die WikiHouseNL van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door WikiHouseNL in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters/ Voornaam en achternaam
  • Organisatie/ Afdeling/ Functie
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens (in uitzonderlijke gevallen t.b.v. specifieke dienstverlening en/of producten)

Verwerkt Stichting WikiHouseNL ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. WikiHouseNL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Om als stichting onze platformfunctie uit te kunnen voeren, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen voor het delen van specifieke kennis indien dit nodig is voor WikiHouse gerelateerde zaken en / of projecten.
  • Voorzien van informatie of advies op uw aanvraag en indien nodig, u in verbinding te kunnen brengen met andere WikiHouse [ervarings-]deskundigen of met WikiHouse-professionals.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden om u via onze nieuwsbrief te informeren over nieuwe activiteiten en ontwikkelingen van WikiHouse in Nederland. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting WikiHouseNL gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Stichting WikiHouseNL zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting WikiHouseNL zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/ verstrekking gegevens aan derden
Stichting WikiHouseNL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Stichting WikiHouseNL gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar wikihousenl@gmail.com

Beveiliging

Stichting WikiHouseNL hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Stichting WikiHouseNL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Stichting WikiHouseNL toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Stichting WikiHouseNL gebruik maakt van de diensten van derden, zal Stichting WikiHouseNL in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Stichting WikiHouseNL u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via wikihousenl@gmail.com

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via wikihousenl@gmail.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 23-05-2018

info@wikihousenl.cc

Haagweg 4 H2, 2311AA, Leiden